Retourneren

De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Goldswil, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Goldswil heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Goldswil. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Goldswil na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending het volledige aankoopbedrag aan de klant kosteloos wordt terugbetaald.


Retouradres
Goldswil
Aan de Brikkenove 12
6301 WR Valkenburg a/d Geul
Nederland
E-mail: info@goldswil.nl

Widerruf

Privatkunden können alle bei der Firma Goldswil erworbenen Artikel ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Werktagen nach Erhalt der Ware zurücksenden. Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Paketes oder des Rücknahmeverlangens per Brief oder E-Mail. Die Rückgabefrist wird gewahrt durch das fristgerechte Absenden der Ware (Rechnungsdatum). Nicht angemeldete (unfreie) Rücksendungen werden nicht angenommen. Während der Rücksendung haftet der Vertragspartner für Beschädigungen an der Ware sowie Verlust der Ware. Sollten die Waren bei Rücksendung Spuren von Benutzung oder Beschädigung aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ersatzansprüche geltend zu machen. Sofern es sich bei dem Artikel um einen Gegenstand handelt der individuell, hygienisch verpackt ist, z.B. Ohrstecker, verpflichtet das Öffnen der Verpackung zum Kauf.

Der Widerruf ist zu richten an:

Goldswil
Frau Charlotte Van Kann-Schwillens
Postnummer 45385241
Packstation 107
52134 Herzogenrath
E-mail: info@goldswil.nl

Returns

Customers within the EU can cancel their orders for most items within 14 days of receipt of goods. Goods must be unopened, undamaged and in original undamaged packing. Customers must take reasonable care of the goods while in their possession and return them in re-saleable condition. Carriage costs for cancelled goods returned are the responsibility of the customer. The buyer is responsible for all carriage charges which will be deducted from any refund given. Refunds will be processed within 7 days of receipt of returned goods (carriage costs will not be refunded).

Return address
Goldswil
Aan de Brikkenove 12
6301 WR Valkenburg a/d Geul
The Netherlands
E-mail: info@goldswil.nl

In the unlikely event that goods are faulty or damaged and need to be returned to us, you must first contact us (info@goldswil.nl) before returning the goods. They should be in original undamaged packing whenever possible. Returns received without the correct details will unfortunately be subject to delays. Goods returned should be treated with care and securely packaged. Carriage costs (to a maximum of the original carriage cost on the invoice for the goods) will be reimbursed for genuinely faulty goods.