Privacy policy

In dit document treft u meer informatie aan over de Privacy Policy en hoe Goldswil gebruik maakt van cookies op haar website, en hoe u deze kunt beheren of verwijderen indien u dat wenst.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Goldswil. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Samenvatting cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden verzonden naar de computer van een gebruiker of een mobiele telefoon en worden opgeslagen op de harde schijf van het apparaat van de gebruiker. Ze zijn nuttig omdat ze helpen een ??website beter te laten werken voor een gebruiker. Informatie over beheer van cookies treft u aan in het hoofdstuk Hoe cookies te beheren.

Over cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die wordt verzonden naar de computer van een gebruiker of een mobiele telefoon en wordt opgeslagen op de harde schijf van het apparaat van de gebruiker. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen indien uw browservoorkeuren dit toestaan. Veel websites doen dit wanneer een gebruiker de website bezoekt om het bezoekverkeer te kunnen analyseren. Uw browser staat alleen cookies toe die de website zelf naar u verstuurd, echter niet de cookies van andere websites.

Goldswil cookies

Cookies via de Goldswil website worden op een aantal manieren gebruikt:

i) Analytics
Goldswil maakt gebruik van een scala aan analytics tools om informatie te verzamelen over de manier waarop mensen gebruik maken van de site. Dit helpt ons de site af te stemmen op de behoeften van de gebruikers en deze waar mogelijk te verbeteren. Analytics cookies bevatten informatie over welke pagina's mensen bezoeken, hoe lang ze de site bezoeken, etc. Analytics cookies verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie van gebruikers (bijvoorbeeld namen of adressen), deze informatie kan dus niet worden gebruikt om personen te identificeren. Goldswil staat niet toe dat analytics-bedrijven de analytics data gebruiken.

ii) Profiel management
De Goldswil site geeft bezoekers de mogelijkheid om in te loggen om hun persoonlijke informatie en accountgegevens te bekijken en te wijzigen. De site gebruikt een cookie om deze accountgegevens te onthouden.

Third-party cookies

Third-party cookies worden niet direct via Goldswil geplaatst, maar door diensten van derden of functionaliteiten van aanbieders. Goldswil maakt gebruik van een aantal leveranciers die de cookies op de Goldswil website plaatsen om de diensten die zij leveren (bijvoorbeeld, website analytics of reclame) te leveren.

Facebook
De Goldswil website maakt gebruik van een 'Vind ik leuk' knop om gebruikers van de site eenvoudig artikelen te laten delen met hun vrienden via populaire sociale netwerken (Facebook). Deze sites kunnen een cookie plaatsen als je ook ingelogd bent via hun dienst. Goldswil heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies. Voor meer informatie over de cookies die door Facebook worden geplaatst, zie https://www.facebook.com/about/privacy

Google Analytics
Google Analytics slaat de gegevens die worden verzameld door het cookie op op de servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe verplicht worden door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Hoe cookies te weigeren cq te verwijderen

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Hoe cookies te beheren

Internet browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om cookies te beheren (bijv. alle cookies accepteren, om te laten weten wanneer er een cookie is ingesteld of nooit cookies te ontvangen). Elke browser werkt op een andere manier: gebruik het menu 'Help' in je browser om erachter te komen hoe je je cookie-voorkeuren kunt wijzigen. Voor informatie over hoe de browser van uw mobiele telefoon te wijzigen verwijzen wij u naar uw telefoon handleiding. Houd er rekening mee dat bij het uitschakelen van cookies bepaalde gepersonaliseerde functies niet zullen functioneren en er daardoor geen volledig gebruik gemaakt kan worden van alle functies van de website. Sommige cookies worden niet door de Goldswil website geplaatst, maar door andere sites die een dienst of functionaliteit op de Goldswil website bieden. Deze staan bekend als cookies van derden. Beheren, verwijderen of blokkeren van deze cookies vereist een bezoek aan de websites van deze derden. Details zijn te vinden in de sectie Third-party cookies.

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe ze te beheren op http://www.AboutCookies.org

Datenschutz

Dieses Dokument erklärt, was Sie über den Datenschutz wissen müssen. Gleichzeitig erklärt dieses Dokument wie Goldswil auf ihre Webseite Cookies verwendet, was Sie dazu wissen müssen und wie man wählen, verwalten oder entfernen kann wenn Sie dies wünschen.

Bestandsdaten
Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet.

Auskünfte
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an info@goldswil.nl oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post.

Weitergabe an Dritte
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche Minimum.

Zusammenfassung Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Rechner eines Benutzers oder ein Mobiltelefon von einer Website präsentiert werden und die auf der Festplatte des Benutzers gespeichert werden. Sie sind hilfreich, weil sie ein Benutzer einer Website hilft diese Website besser zu benutzen.
Informationen wie man Cookies kann verwalten oder Löschen, finden Sie im Abschnitt Umgang mit Cookies.

Über Cookies
Ein Cookie ist eine kleine Menge an Daten (die oft eine eindeutige Kennung beinhalten), die auf dem Rechner eines Benutzers oder ein Mobiltelefon von einer Website präsentiert wird und auf der Festplatte oder einem Gerät gespeichert. Jede Website kann eigene Cookies an Ihren Browser senden, wenn Ihre Browser-Einstellungen es erlauben. Viele Websites machen dies, sobald ein Besucher ihrer Website besucht, um über Website-Traffic zu verfügen. Ihr Browser erlaubt nur eine Website Zugriff aus die bereits gespeicherte Cookies, die er schon zu euch gesandt hat, nicht die Cookies, die Sie von anderen Seiten erhalten haben.

Wie Goldswil Cookies verwendet
Cookies von der Webseite von Goldswil werden in verschiedene Arten benutzt:

i) Analytik
Goldswil benutzt eine Reihe von Analytik Tools um Informationen zu sammeln über wie Leute ihre Seiten brauchen. Dieses hilft uns damit die Seiten den Bedürfnissen der Benutzer entgegen kommen und wie herausfinden zu finden wie Goldswil sich kann verbessern.

Analytik Cookies speichern Informationen über welche Seiten Menschen besuchen, wie lange sie weilen auf die Seiten, wie sie auf die Seiten gekommen sind und wo sie auf klicken. Informationen geliefert durch Cookies helfen Goldswil das Profil der Benutzer zu analysieren und die Service an die Benutzer noch zu verbessern.

Analytik Cookies sammeln keine persönliche Daten von Kunden (zum Beispiel: Namen, Adressen), so dass diese Informationen nicht gebraucht werden kann um Individuelle Benutzer zu identifizieren. Goldswil erlaubt Analytik Firmen nicht ihre Daten zu benutzen oder zu teilen.

ii) Profil-Management

Die Goldswil Seite erlaubt Benutzer zum Anmelden und abrufen persönliche Informationen und Konto Details. Die Seiten verwenden dazu ein Cookie um sich die Konto Informationen zu erinnern.

Drittanbieter Cookies
Drittanbieter Cookies werden nicht direkt gepostet durch Goldswil, aber durch Diensten von Drittanbieter oder funktionelle Anbieter.
Goldswil verwendet eine Zahl von Lieferanten die Cookies posten auf die Goldswil Webseiten, um es diese Lieferanten zu ermöglichen die Diensten die Sie anbieten (zum Beispiel, Webseite Analytik oder Werbung) zu liefern.

Facebook

Darüber hinaus führen die Goldswil Webseite eingebunden "Share"-Tasten, um die Benutzer der Seite, einfach Informationen unserer Artikel zu teilen mit ihren Freunden über soziale Netzwerke (Facebook). Diese Seiten können auch Cookie posten wenn Sie gleichzeitig auch angemeldet sind auf ihren Diensten.  
Goldswil hat keine Kontrolle über die Verbreitung dieser Facebook Cookies. Für weitere Informationen über die Cookies, die von Facebook verwendet werden, siehe https://www.facebook.com/about/privacy

Google Analytics

Google Analytics speichert die durch das Cookie gesammelten Daten auf Servern in den Vereinigten Staaten. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern erforderlich, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google weiter verarbeitet werden sollten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung gebracht.
Wie dieses Cookie abzulehnen oder zu löschen: siehe http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Verwalten von Cookies
Internet-Browsern können Benutzer erlauben ihre Cookies zu verwalten. Sie können ihre Geräte einstellen alle Cookies zu akzeptieren, sie wissen zu lassen, wenn ein Cookie gespeichert wurde, oder gar Cookies nicht zu erhalten.

Jeder Browser arbeitet auf eine andere Weise: mit dem Menü "Hilfe" in Ihrem Browser, um herauszufinden wie die Cookie-Einstellungen zu ändern. Für Informationen, wie Sie dies auf dem Browser Ihres Mobiltelefons tun, schauen Sie bitte mal ins Handbuch ihrem Apparat.

Bitte beachten Sie, dass die vollständige Deaktivierung von Cookies bedeutet, dass bestimmte persönliche Merkmale für diesen Benutzer nicht zur Verfügung gestellt werden und deshalb dürfen sie nicht in der Lage sein, vollen Gebrauch von allen Möglichkeiten der Website zu machen.

Einige Cookies werden nicht von der Goldswil Website gepostet, sondern von anderen Seiten, die einen Dienst oder eine Funktionalität auf der Website Goldswil ermöglichen. Diese werden als Cookies von Drittanbietern bekannt. Verwaltung, Löschen oder Sperren von Cookies erfordert dass Sie die Websites dieser Dritten besuchen. Einzelheiten werden im Abschnitt Cookies von Drittanbietern zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen
Lernen Sie mehr über Cookies und wie diese zu verwalten, besuchen sie http://www.AboutCookies.org

Privacy policy

This document explains what you need to know about the Privacy Policy and how Goldswil uses cookies on its website, and how to choose to manage or remove them if you wish to do so.

Data Protection and Privacy
Please be aware that your personal details will not be distributed to any third party. Any and all details provided by your good selves, will be used for the sole intention of replying to your enquiries and any information that Goldswil wishes to share with our registered customers.

Privacy Policy
We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully. We collect information about you for 2 reasons: firstly, to process your order and second, to provide you with the best possible service. We will not e-mail you in the future unless you have given us your consent. We will give you the chance to refuse any marketing email from us. The personal information which we hold will be held securely in accordance with our internal security policy.

Summary cookies
Cookies are small data files which are sent to a user’s computer or mobile phone from a website and are stored on the hard drive of the user’s device. They are helpful because they help to make a website work better for a user.
On the Goldswil website users can manage and/or delete cookies as they wish. Information about how to do this is provided in the section How to manage cookies.

About cookies
A cookie is a small amount of data (which often includes a unique identifier) that is sent to a user’s computer or mobile phone from a website and is stored on the hard drive of a device. Each website can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it. Many websites do this whenever a user visits their website in order to report on website traffic. Your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other websites.

How Goldswil uses cookies
Cookies on the Goldswil website are used in a number of ways.

i) Analytics
Goldswil uses a range of analytics tools to collect information about how people use its site. This helps us make sure the site are meeting users’ needs and to find out how we could improve.
Analytics cookies store information about what pages people visit, how long they are on the site, how they got there and what they click on. Information supplied by cookies help Goldswil to analyse the profile of visitors and provide them with a better experience.
Analytics cookies do not collect or store users’ personal information (for example, names or addresses), so this information cannot be used to identify individuals. Goldswil does not allow analytics companies to use or share its analytics data.

ii) Profile management
The Goldswil site allow users to login and retrieve personal information and account details. The site use a cookie in order to remember account information.

Third-party cookies
Third-party cookies are not set directly by Goldswil, but by third-party service or functionality providers.
Goldswil uses a number of suppliers who set cookies on the Goldswil website in order to deliver the services that they are providing (for example, website analytics or advertising).

Facebook
In addition, the Goldswil website carry embedded ‘share’ buttons to enable users of the site to easily share articles with their friends through popular social networks (Facebook). These sites may set a cookie when you are also logged in to their service. Goldswil does not control the dissemination of these cookies. For more information about the cookies used by Facebook, see https://www.facebook.com/about/privacy

Google Analytics
Google Analytics stores the information collected by the cookie on servers in the United States. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.

How to reject or delete this cookie

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

How to manage cookies
Internet browsers allow users to manage their cookies. They can set their devices to accept all cookies, to let them know when a cookie has been set, or never to receive cookies.
Each browser works in a different way: use the ‘Help’ menu in your browser to find out to change your cookie preferences. For information on how to do this on the browser of your mobile phone you should refer to your handset manual.
Please be aware that disabling cookies completely means that certain personalised features will not then be provided to that user and therefore they may not be able to make full use of all of the website’s features.
Some cookies are not set by the Goldswil website but by other sites which provide a service or functionality on the Goldswil website. These are known as third-party cookies. Managing, deleting or blocking these cookies requires you to visit the websites of these third parties. Details are provided in the section Third-party cookies.
You can learn more about cookies and how to manage them at AboutCookies.org

More information
To learn more about cookies and how to manage them, visit http://www.AboutCookies.org